Členská základňa SZMP

Celkový počet registrovaných členov v SZMP: 355
Počet funkcionárov: 41 z toho športujúcich 16

Počet aktívnych športovcov k 31.08.2016: 314 z toho do 18 rokov 278