Oznam o termíne konania Konferencie SZMP 2018

Riadna konferencia SZMP sa bude konať dňa 13.04.2018 v Banskej Bystrici. Pozvánka na Konferenciu sa nachádza v zložke dokumenty SZMP.