Stanovy SZMP

Bratislava, 30.04.2016

S t a n o v y Slovenského zväzu moderného päťboja, číslo registrácie na MV SR: VVS/1-900/90-41-5 zo dňa 25.05.2016

PrílohaVeľkosť
Súbor stanovy_SZMP_2017.docx38.73 KB