Stanovy SZMP

Bratislava, 11.03.2017

S t a n o v y Slovenského zväzu moderného päťboja, číslo registrácie na MV SR: VVS/1-900/90-41-6 zo dňa 07.07.2017

PrílohaVeľkosť
Súbor stanovy_SZMP_2017.docx37.97 KB