ŠK MLADOSŤ MP

Štatutár1: 
Vladimír Malík
Ulica: 
Ľ. Zubeka 29
PSČ: 
841 01
Mesto: 
Bratislava
IČO: 
31772161
web: 
nemá
Účet_dotácie: 
nemá
Predseda: 
Vladimír Malík