Na svoje 90. narodeniny zomrel plk Dr. Ján Novotný

V deň svojich 90 narodením – 13. mája – zomrel v Prahe plk. Dr. Ján Novotný, významná osobnosť československého a svetového moderného päťboja.
Bývalý československý reprezentant v tomto športovom odvetví štartoval na viacerých Majstrovstvách sveta. Po skončení aktívnej činnosti sa venoval funkcionárskej činnosti, bol predsedom Československého zväzu moderného päťboja v rokoch 1972 – 1988. Počas tohto obdobia došlo k výraznému progresu v systéme práce zväzu, čo sa odzrkadlilo v podobe zisku historicky prvej medaile, bronz družstiev na juniorských MS v Moskve v r. 1974 (Jan Bártu, Bohumil Starnovský, Juraj Bakoš).
Práve základ tohto družstva – Bártu, Starnovský, doplnený Jiřím Adamom – získalo na OH v Montreali striebornú medailu v súťaži družstiev a Jan Bartu ziskom bronzovej medaile v individuálnej súťaži zvýraznil tento úspech.

Dr. Novotný v r. 1988 bol na Kongrese UIPM zvolený za člena Technickej komisie, o rok neskôr sa stal jej predsedom. Z titulu tohto postu bol členom Exekutívy UIPM ako športový riaditeľ. Túto funkciu vykonával až do r. 2004, kedy sa rozhodol ďalej nepokračovať z vekových dôvodov. Následne bol Kongresom UIPM menovaný za Honorary Member UIPM.
Do činnosti Technickej komisie zaviedol mnohé nové systémové prvky, medzi inými ustanovenie technických delegátov, školenia a registráciu medzinárodných rozhodcov, spolupodieľal sa na novom bodovom hodnotení jednotlivých disciplín MP. Pre mnohých - nielen domácich, ale predovšetkým zahraničných funkcionárov - bol inšpirátorom, vynikajúcim učiteľom, kolegom.

Počas svojho pracovného pôsobenia na federálnom Ministerstve obrany spoluvytváral podmienky pre vytvorenie a existenciu športových oddielov Dukla na Slovensku, či to už bolo v Košiciach, Banskej Bystrici alebo v Trenčíne. Neskôr pôsobil vo Výbore pre šport a mládež vlády ČSFR, kde zúročil svoje bohaté organizátorské a funkcionárske pôsobenie, na úseku športu.
Slovenský olympijský výbor ocenil činnosť a aktivity Dr. Jána Novotného pre slovenský šport udelením vyznamenania - Strieborných kruhov.

Posledná rozlúčka s plk Dr. Janom Novotným bude v piatok, 19. Mája o 14:20 na Olšanských hřibitovech v Prahe.

Česť jeho pamiatke.