Usmernenie k športovej činnosti a vyhláška ÚVZ SR Prilepený v zozname

SZMP Vás upozorňuje na inovovanú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a na prijaté obmedzenia pri výkone športovej prípravy a činnosti, ktorá sa nachádza v prílohe.

Prosíme kluby a členov SZMP aby dodržiavali pri svojej športovej činnosti uvedené nariadenia.

Zomrel doc. Dušan Jursík CSc. Prilepený v zozname

Včera, 21.9.2020, nás zastihla smutná správa. Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel pán doc. Dušan Jursík CSc. "Pán Docent", ako sme ho všetci familiárne volali, bol pred viac ako 60 rokmi jedným zo zakladateľov moderného päťboja na Slovensku. Neúnavne pracoval na rozvoji moderného päťboja na Slovensku či už ako funkcionár, bol dlhoročným predsedom Slovenského zväzu moderného päťboja, ale najmä ako tréner moderného päťboja a aj ako pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.

Usmernenia pre organizovanie podujatí v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Prilepený v zozname

Začíname s návratom k organizovaniu domácich podujatí a v tejto súvislosti by sme chceli pomôcť organizátorom podujatí, ich účastníkom a predovšetkým chrániť nás všetkých, aby sme mohli aj naďalej robiť to, čo nás baví. Preto v prílohe nájdete všeobecné zásady a odporúčania pre organizátorov a účastníkov domácich podujatí. Mnoho športových úspechov a hlavne - buďme zdraví!

Konferencia SZMP. Prilepený v zozname

Slovenský zväz moderného päťboja Vám oznamuje, že riadna konferencia SZMP sa bude konať dňa 25. júla 2020 od 10:00 hod. v Banskej Bystrici v športovej hale VŠC DUKLA na Štiavničkách. Pozvánka sa nachádza v prílohe.

Oznam o konaní Konferencie SZMP Prilepený v zozname

Slovenský zväz moderného päťboja Vám oznamuje, že riadna Konferencia SZMP pre rok 2020 sa bude konať dňa 25. júla 2020 od 10:00 hod. v Banskej Bystrici.

Začíname obnovovať svoj športový život a súťaže. Prilepený v zozname

Rada Slovenského zväzu moderného päťboja na svojom zasadnutí rozhodla o obnovení domácich súťaží a reprezentačných akcií. Nový kalendár podujatí sa nachádza v prílohe. Záverom chceme poďakovať všetkým za spoluprácu a zodpovednosť s ktorou sme úspešne zvládli toto nepríjemné obdobie.

Mnoho športových úspechov!

Rada SZMP

Usmernenie medzinárodnej únie UIPM pre reštart podujatí Prilepený v zozname

UIPM vydala usmernenie, odporúčania pre reštart podujatí. V prílohe nájdete celé znenie ako zabezpečiť a správať sa pri organizácii jednotlivých disciplín moderného päťboja.

Usmernenie pre tréning na základe prijatých opatrení ÚVZ SR Prilepený v zozname

Vážení tréneri a športovci,

v prílohe Vám poskytujeme znenie Usmernenia k opatreniam ÚVZ SR k tréningu a využívaniu športovísk.

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie opatrení a najmä o dôkladnú evidenciu osôb zúčastnených na tréningovom procese, ako aj na dodržiavanie všetkých potrebných hygienických opatrení.

Ďakujeme.

Prijaté opatrenia k činnosti SZMP Prilepený v zozname

Vážení zástupcovia klubov a oddielov MP pri SZMP,

V súvislosti s platnými prijatými opatreniami krízových štábov na zamedzene širenia sa koronavírusu Rada SZMP dohodla nasledovné opatrenia k činnosti SZMP, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

Venujte prosím pozornosť prílohe!

Ďakujeme,

Rada SZMP

Usmernenie a odporúčania pre šport. Prilepený v zozname

Vážená členská základňa SZMP.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo usmernenie a odporúčania pre vykonávanie športovej činnosti v tejto komplikovanej dobe. Venujte prosím pozornosť prílohe k tomuto textu a prosíme Vás, aby ste sa riadili usmernením a odporúčaniami uvedenými v texte a hlavne rešpektovali nariadenia prijaté krízovým štábom SR, ako aj krízovými štábmi príslušných regiónov v ktorých športovú činnosť vykonávate.

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup k opatreniam a prajeme, aby ste toto obdobie prešli v zdraví a bez vážnejších problémov.

Stránky

Odoberať www.pentathlon.sk RSS