Konferencia SZMP. Prilepený v zozname

Slovenský zväz moderného päťboja Vám oznamuje, že riadna konferencia SZMP sa bude konať dňa 25. júla 2020 od 10:00 hod. v Banskej Bystrici v športovej hale VŠC DUKLA na Štiavničkách. Pozvánka sa nachádza v prílohe.

Oznam o konaní Konferencie SZMP Prilepený v zozname

Slovenský zväz moderného päťboja Vám oznamuje, že riadna Konferencia SZMP pre rok 2020 sa bude konať dňa 25. júla 2020 od 10:00 hod. v Banskej Bystrici.

Začíname obnovovať svoj športový život a súťaže. Prilepený v zozname

Rada Slovenského zväzu moderného päťboja na svojom zasadnutí rozhodla o obnovení domácich súťaží a reprezentačných akcií. Nový kalendár podujatí sa nachádza v prílohe. Záverom chceme poďakovať všetkým za spoluprácu a zodpovednosť s ktorou sme úspešne zvládli toto nepríjemné obdobie.

Mnoho športových úspechov!

Rada SZMP

Usmernenie medzinárodnej únie UIPM pre reštart podujatí Prilepený v zozname

UIPM vydala usmernenie, odporúčania pre reštart podujatí. V prílohe nájdete celé znenie ako zabezpečiť a správať sa pri organizácii jednotlivých disciplín moderného päťboja.

Usmernenie pre tréning na základe prijatých opatrení ÚVZ SR Prilepený v zozname

Vážení tréneri a športovci,

v prílohe Vám poskytujeme znenie Usmernenia k opatreniam ÚVZ SR k tréningu a využívaniu športovísk.

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie opatrení a najmä o dôkladnú evidenciu osôb zúčastnených na tréningovom procese, ako aj na dodržiavanie všetkých potrebných hygienických opatrení.

Ďakujeme.

Prijaté opatrenia k činnosti SZMP Prilepený v zozname

Vážení zástupcovia klubov a oddielov MP pri SZMP,

V súvislosti s platnými prijatými opatreniami krízových štábov na zamedzene širenia sa koronavírusu Rada SZMP dohodla nasledovné opatrenia k činnosti SZMP, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

Venujte prosím pozornosť prílohe!

Ďakujeme,

Rada SZMP

Usmernenie a odporúčania pre šport. Prilepený v zozname

Vážená členská základňa SZMP.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo usmernenie a odporúčania pre vykonávanie športovej činnosti v tejto komplikovanej dobe. Venujte prosím pozornosť prílohe k tomuto textu a prosíme Vás, aby ste sa riadili usmernením a odporúčaniami uvedenými v texte a hlavne rešpektovali nariadenia prijaté krízovým štábom SR, ako aj krízovými štábmi príslušných regiónov v ktorých športovú činnosť vykonávate.

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup k opatreniam a prajeme, aby ste toto obdobie prešli v zdraví a bez vážnejších problémov.

Pozor! Zmena termínu konania Konferencie SZMP. Prilepený v zozname

Vzhľadom na opatrenia prijaté krízovým štábom pre prevenciu pred šírením koronavírusu, sa Konferencia SZMP plánovaná na 14.03.2020 nekoná!

Nový termín Konferencie SZMP je 18.04.2020 v Banskej Bystrici o 15:00 hod. v priestoroch VŠC DUKLA Banská Bystrica.

1. kolo slovenského pohára Prilepený v zozname

mar
04

SZMP sa pripája k preventívnym opatreniam vlády SR a príslušných orgánov štátnej správy ohľadom šírenia chrípkovej nákazy.

Na tomto základe, presúvame 1. kolo Slovenského pohára z termínu 13.-14.3.2020 na termín 17.-18.4.2020.

Dátum: 
piatok, 17. apríl 2020 - 17:00 to sobota, 18. apríl 2020 - 13:30
Miesto_konania: 
Banská Bystrica
Posted By vlado čítať ďalej

Testy RD Prilepený v zozname

mar
04

V Banskej Bystrici sa konali testy reprezentačných družstiev. Plávanie prebehlo na štiavničkách, potom sme sa presunuli do haly športového gymnázia kde kandidáti RD predviedli laserrun.

Dátum: 
sobota, 22. február 2020 - 21:15
Výsledky: 
Miesto_konania: 
Banská Bystrica
Posted By vlado čítať ďalej

Stránky

Odoberať www.pentathlon.sk RSS