Moderný päťboj na OH v Tokiu

Vážení päťbojári a priaznivci päťboja,

v prílohe Vám predstavujeme možnosti, ako sa bližšie a komplexnejšie dozvedieť všetko o súťažiach v modernm päťboji na OH v Tokiu.

Držte palce modernému päťboju!

Konferencia SZMP 2021

Dňa 16. júna sa bude konať v Banskej Bystrici riadna Konferencia SZMP. Pozvánka s kľúčom delegátov sa nachádza v prílohe.

Sprístupnenie možostí pre športovú prípravu v kluboch

Slovenský olympijský a športový výbor na svojej stránke zosumarizoval podmienky pre športovú prípravu v kluboch po 10. máji 2021. Článok je prístupný na webe SOŠV na link:

https://www.olympic.sk/clanok/uvolnenie-opatreni-pre-sport-vychadza-z-re...

Konferencia SZMP 2021

Rada SZMP rozhodla o termíne konania riadnej Konferencie SZMP. Konferencia SZMP sa bude konať dňa 16. júna 2021 a to v elektronickej podobe. Prístupy a spôsob hlasovania bude delegátom včas oznámený.

Rada SZMP súčasne rozhodla, že volebná Konferencia SZMP sa bude konať dňa 18. septembra 2021.

Usmernenie k športovej činnosti a vyhláška ÚVZ SR

SZMP Vás upozorňuje na inovovanú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR a na prijaté obmedzenia pri výkone športovej prípravy a činnosti, ktorá sa nachádza v prílohe.

Prosíme kluby a členov SZMP aby dodržiavali pri svojej športovej činnosti uvedené nariadenia.

Usmernenia pre organizovanie podujatí v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

Začíname s návratom k organizovaniu domácich podujatí a v tejto súvislosti by sme chceli pomôcť organizátorom podujatí, ich účastníkom a predovšetkým chrániť nás všetkých, aby sme mohli aj naďalej robiť to, čo nás baví. Preto v prílohe nájdete všeobecné zásady a odporúčania pre organizátorov a účastníkov domácich podujatí. Mnoho športových úspechov a hlavne - buďme zdraví!

Odoberať www.pentathlon.sk RSS