Limity pre zaradenie a udržanie sa v družstvách talentovanej mládeže

Výkonnostné limity pre zaradenie a zotrvanie v CTM:

bodový súčet výkonov v plávaní a kombi disciplíne, alebo dosiahnutie výkonu v plávaní, alebo v behu -

14 roční - chlapci 600 bodov    dievčatá 580 bodov, alebo výkon v plávaní ch. - 1:05,00  d. - 1:10,00 na 100 m a v behu ch. - 3:05,00  d. - 3:20,00 na 1 km

16 roční - chlapci 600 bodov    dievčatá 552 bodov, alebo výkon v plávaní ch. - 2:15,00  d. - 2:30,00 na 200 m a v behu ch. - 6:25,00  d. - 6:55,00 na 2 km

18 roční - chlapci 660 bodov    dievčatá 550 bodov,alebo výkon v plávaní ch. - 2:05,00  d. - 2:15,00 na 200 m a v behu ch. - 9:50,00  d. - 10:50,00 na 3 km

Vekové hranice pre zaradenie do talentovanej mládeže sú od 12 rokov (najnižšia) do 23 rokov (najvyššia veková kategória v talentovanej mládeži).

Staršie vekové kategórie (od 19 do 23 rokov) sa riadia podľa limitov určených pre reprezentačné družstvá