Dlhodobé súťaže poriadané SZMP

Slovenský pohár

Dlhodobá súťaž s dĺžkou trvania počas kalendárneho roka. Skladá sa spravidla z 4-8 kôl a finlového preteku. Počet kôl sa riadi aktuálnym kalendárom podujatí SZMP. Vyhodnocujú sa kategórie: U8-, U12-, U14-, U16- a U19-ročných a kategória "Open" - seniori a juniori. Zvlášť mužská a ženská kategória. Podmienkou vyhodnotenia danej kategórie je účasť min. 2 pretekárov. V danej kategórii víťazí pretekár s najvyšším počtom bodov získaných počas sezóny. V prípade rovnosti bodov rozhoduje lepšie umiestnenie vo finálovej súťaži. Body v ročníku sú pridelované podľa nasledovných pravidiel:

  • Každý pretekár získa za jednotlivé kolo Slovenského pohára body.
  • Body za každé kolo sa vypočítajú tak, že pretekárov bodový výsledok v súťaži sa vydelí počtom absolvovaných disciplín (laserrun sa počíta
    ako jedna disciplína) a výsledok sa zaokrúhli na celé body dole. Takže prekár štartuje v plávaní, laserrune a šerme pričom záska 788 bodov
    si pripíše do bodovania sl. pohára 788/3=262 bodov za každé kolo.
  • Berie sa 5 najlepších výsledkov v sezóne.
  • Poradie je určené dosiahnutým súčtom, pričom pretekár s najväčším počtom bodov sa stáva víťazom danej kategórie.

 

Pohár Milana Kadleca
Pohár Milana Kadleca získa po finále pretekov Sl. pohára pretekár (zo všetkých vekových kategórií), ktorý získa najvyšší počet bodov v Slovenskom pohári za daný rok. Pohár je putovný, jeho aktuálny držiteľ je povinný priniesť (resp. doručiť ho) na súťaž finále Slovenského pohára aby mohol byť odovzdaný víťazovi ďaľšieho ročníka.

 

Dlhodobá súťaž v otvorených pretekoch v biathle
Dlhodobá súťaž v otvorených pretekoch v biathle sa koná v 3. kolách. Súťaže organizujú jednotlivé kluby pod záštitou SZMP. Účelom súťaže je aktívne zapojiť čo najväčší počet členov do súťaží bez navyšovanie nákladov klubov na cestovné výlohy. Výsledky sa odovzdávajú v predpísaných formulároch a vyhodnocujú na SZMP. Slúžia ako podklad pre výpočet príspevku jednotlivým klubom na základe výkazu ich aktívnej činnosti, účasti na súťažiach. Formulár pre výsledky, pravidlá a aktuálne výsledky pre príslušný rok sa nachádzajú v prílohe.