Čo je moderný päťboj?

Moderný päťboj zostavil barón Pierre de Coubertin s úmyslom zachovať myšlienku antického päťboja - výchovu všestranného športovca a harmonický rozvoj osobnosti. Na rozdiel od antiky však vybral pre tento šport „moderné“ disciplíny: streľbu, šerm, plávanie, beh a jazdu na koni.

Po prvýkrát sa moderný päťboj predstavil v programe novovekých olympijských hier v Štokholme v roku 1912 a odvtedy nechýbal ani na jednej olympiáde. Pre svoju náročnosť bol moderný päťboj pôvodne športom armádnym a právo štartovať mali výlučne vyšší dôstojníci. Zakladateľ, francúzsky barón, totiž nepredpokladal, že by tento šport časom mohol pritiahnuť aj nežnejšie pohlavie. No z histórie vieme, že už v antických časoch prebiehali súťaže päťbojárok a moderné päťbojárky sa nedali zahanbiť ani v olympijskom programe. Svoju premiéru pod olympijskými kruhmi mali už v Sydney. Moderný päťboj je teda jedným z tradičných olympijských športov, aj keď sa, podobne ako mnohé iné športy, prispôsoboval požiadavkám doby a menil svoje pravidlá. Napríklad od roku 2009 nastáva významná zmena, kedy sa beh a streľba spájajú do kombinovanej disciplíny a malorážne pištole nahradili najprv pištole vzduchové a v súčasnej dobe sa už strieľa so zbraňami laserovými. Pretekár vybehne na strelnicu, v časovom limite zasiahne 5 terčov, po streľbe beží 800 m. Tento 800 m okruh a streľbu opakuje celkovo 4 krát a následne dobieha do cieľa.

Na Slovensku zastrešuje tento šport Slovenský zväz moderného päťboja (SZMP). Hlavné strediská sú v Banskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši a Bratislave. V prípade záujmu si môžete pozrieť kontakty na jednotlivé päžbojárske kluby. SZMP je členom medzinárodných a národných inštitúcií - UIPM (medzinárodná federácia moderného päžboja so sídlom v Monaku), ECMP (európska federácia moderného päťboja), SOV (Slovenský olympijský výbor) a KŠZ SR (konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky).

V súčasnom období pôsobí v Medzinárodnej únii moderného päťboja (UIPM) niekoľko našich členov a to v nasledovných funkciách:

Dr. Vladimír Miller - člen technickej komisie UIPM

Dušan Poláček ml. - medzinárodný rozhodca UIPM

Dr. Ľuboš Beňo - medzinárodný rozhodca UIPM

 

Disciplíny moderného päťboja

Moderný päťboj zostavil barón Pierre de Coubertain po vzore antického päťboja z piatich úplne odlišných disciplín: plávania, behu, jazdy na koni, streľby a šermu kordom. Od svojho vzniku sa pravidlá disciplín menili pomerne málo. Najvýraznejšou zmenou je nedávne zlúčenie streľby a behu do kombinovanej disciplíny. Výkon pretekára v každej disciplíne je prepočítaný na body. Poslednou disciplínou preteku je kombinovaná disciplína, kde pretekári štartujú tzv. Gundersenovou metódou. Vedúci pretekár vybieha ako prvý a ďaľší za ním vybiehajú s časovou stratou zodpovedajúcou bodovej strate na vedúceho pretekára. Výsledné potom zodpovedá poradiu v akom pretekári prebehnú cieľovou čiarou.

Plávanie

Pláva sa voľným spôsobom na vzdialenosť 200m. Čas 2 min. 30 sekúnd zodpovedá 250 bodom. Každá 1/3 sekundy nad alebo pod tento čas zodpovedá 1 bodu. Ak teda päťbojár zapláva napr. čas 2:30.30 získa 249 bodov.

Šerm

Šermuje sa kordom, pričom sa stretne každý pretekár s každým. 70% víťazstiev zodpovedá 250 bodom. Hodnota jedného víťazstva je daná tabuľkou podľa počtu štartujúcich pretekárov. Napríklad pri 36 štartujúcich zodpovedá 250 bodom 25 víťazstiev a jedno víťazstvo má hodnotu 6 bodov. Ak teda pretekár dosiahne napríklad 22 víťazstiev získa 250-(25-22)*6=232 bodov.

Jazda na koni

Jazdí sa parkúr. Špecifikom moderného päťboja je, že päťbojári si na preteky nevozia vlastné kone, ale kone poskytne usporiadateľ a pretekárom pripadnú losom. Toto riešenie má korene v tom, že moredný päťboj bol vojenským športom a kone v armáde boli prideľované podľa potreby. Päťbojár ma na zoznámenie s koňom 20 minút na opracovisku, pričom môže skočiť 6 skúšobných skokov. Na parkúre päťbojára čaká 12 prekážok - 15 skokov (jeden dvojskok a jeden trojskok). Za čistú jazdu môže päťbojár získať 300 bodov. Od tejto hodnoty sa odpočítavajú penalizácie za chyby na parkúre. Napríklad za zhodenie skoku 7 bodov, za neposlušnosť koňa 10 bodov a pod.

Kombinovaná disciplína

Pri kombinovanej disciplíne pretekár štartuje s časovou stratou zodpovedajúcou bodovej strate na vedúceho pretekára. Pretekári absolvujú 4x streľbu a 4x 800 m beh. Strieľa sa laserovou pištoľou na elektronický terč. Po štarte päťbojár pribieha na streľnicu a musí 5x zasiahnúť cieľ (čierna plocha na terči). Streľnicu opúšťa po piatich úspešných zásahoch, alebo v maximálnom čase 40 sekúnd. Absolvuje 800 m bežecký okruh a znova priebieha na streľnicu. Po štyroch streľbách a štyroch behoch dobieha do cieľa. Ten, ktorý prvý prebehne cieľom sa stáva víťazom. Bežecký čas 13 min. 20 sek. zodpovedá 500 bodom. Každá sekunda nad alebo pod daný čas zospovedá jednému bodu. Ak teda päťbojár absolvuje kombinovanú disciplínu c čase 13 min. 18 sekúnd získava 502 bodov. Celkový súčet bodov určuje výsledné poradie, pričom päťbojár s najvyšším bodovým ziskom je prvý. Uvedené časy sú pre seniorskú kategóriu. Pre juniorské a mládežnícke kategórie sú vzdialenosti a časy definované v pravidlách. Aktuálne znenie pravidiel je možné nájsť na http://www.pentathlon.org/calendar/rules-regulations/

PrílohaVeľkosť
PDF icon Ako začať s moderným päťbojom.pdf326.73 KB