Pravidlá moderného päťboja

Kompletné aktuálne znenie pravidiel nájdete na stránke UIPM

Nižšie nájdete zjednodušenú informáciu o pravidlách a ich úpravu pre domáce súťaže (hlavne pre deti do 14 rokov a súťaže v biathle) v slovenskom jazyku.

Pri súťažiach v modernom päťboji sa výsledok v každej disciplíne premení podľa pravidiel na bodový výsledok. Pre určenie celkového poradia sa potom sčítajú body získané v jednotlivých disciplínach. Víťazí pretekár s najvyšším bodovým ziskom. V prípade rovnosti bodov rozhoduje poradie dobehu v cieli kombinovanej disciplíny (ak sa beží Gunderssenovou metódou).

Plávanie

Pláva sa na voľným sôsobom na vzdialenosť podľa vekovej kategórie. Každá 1/2 sekundy nad alebo pod stanovený limit zodpovedá jednému bodu.

Kategória vzdialenosť čas na 250 bodov
Tabuľka vzdialeností a bodov pre plávanie
Open (juniori+seniori) 200 m 2:30,0
U19 200 m 2:30,0
U17 200 m 2:30,0
U15 100 m 1:20,0
U13 50 m 0:40,0
U11 50 m 0:40,0
U9 25 m 0:20,0
U7 12,5m 0:10,0

Pre príklad ak päťbojár v kategórii do 14 rokov zaplával čas 1:21,9 tento sa zaokrúhli na polsekundy dole čiže 1:21,5 a získa 250-3=247 bodov, ak by zaplával 1:19,6 získa 250+1=251 bodov.

Šerm

Šermuje každý s každým na jeden zásah. Celkovo teda pretekár môže získať o jedno víťazstvo menej než je počet štartujúcich v šermiarskej disciplíne (lebo sám so sebou šermovať nemôže;)). 70 % z celkovo možných získateľných
 víťazstiev zodpovedá 250 bodom. Hodnota jedného víťazstva potom zodpovedá celému číslu z podielu 275/počet zápasov. V pravidlách je na to prehľadná tabuľka.

Pri pretekoch Sovenského pohára šermuje väčšinou mládež od 14 rokov, do výsledkov sa body za šerm započítavajú v kategórii od 18 rokov a Open.

Jazda na koni

Disciplína, ktorá môže poriadne zamiešať poradím. Na rozdiel od jazdcov, korí si vozia na preteky vlastné kone pri pretekoch v modernom päťboji kone poskytuje organizátor podujatia. Pretekárovi je kôň priradený losom. Na zoznámenie sa s koňom má 20 minút na opracovisku, pričom môže skočiť päť skúšobných skokov, ktoré nemôžu byť vyššie ako parkúr, ktorý ho čaká. V súťaži pretekár absolvuje parkúr s 15 skokmi (mal by tam byť jeden dvojskok a jeden trojskok, takže by to malo byť 12 prekážok). Za čisto absolvovaný parkúr dostane päťbojár 300 bodov. V prípade, že sa na parkúre dopustí chýb sú tieto od 300 bodov odpočítané. Napríklad zhodenie prekázky -7 bodov, neposlušnosť -10 bodov.

Streľba

Streľba v pretekoch zostala na Slovensku ako samotná disciplína len pre kategóriu mládeže do 14 rokov. Tu strieľajú pretekári do terča 6x5 rán. Za každý úspešný zásah terča (čiernej plochy) získa 10 bodov. V prípade 100% úspešnosti teda získa 300 bodov.

Beh

Beh ako samostatná disciplína zostala len v kategóriách do 14 rokov. Vo väčšine prípadov sa štartuje každá kategória hromadným štartom. Výsledný čas sa premení na body tak, že 250 bodom pripadá určitý čas podľa danej kategórie. Každá sekunda nad alebo pod tento čas zodpovedá jednému bodu.

Kategória vzdialenosť čas na 250 bodov
Tabuľka vzdialeností a bodov pre beh
U13 800 m 1:20,0
U11 400 m 1:20,0
U9 200 m 0:40,0
U7 100m 0:20,0

Pre príklad ak päťbojár v kategórii do 14 rokov zabehne čas 1:21,9 získa 250-5=245 bodov, ak by zabehol 1:19,5 získa 250+2=252 bodov.

Laser run - Kombinovaná disciplína

Pre kategórie nad 14 rokov sú beh a streľba spojené do kombinovanej disciplíny. Pretekári štartujú Gunderssenovou metódou, kedy sa bodová strata na prvého pretekára prepočíta na stratu časovú. Prepočet je jednoduchý - jednej sekunde zodpovedá jeden bod. Po vybehnutí zo štartu pretekár pribieha na streľnicu, kde musí 5x zasiahnúť terč (čiernu plochu). Streľnicu môže opustiť po piatich úspešných zásahoch (čo najlepší pretekári zvládajú pod 10 sekúnd), alebo po uplynutí časového limitu 50 sekúnd. Následne beží 800 m okruh a vracia sa na streľnicu, resp. po 3 alebo 4 takýchto okruhoch končí v cieli. Počet okruhov je daný vekovou kategódiou - pretekári do 16 rokov bežia 3x800m a starší, 18 roční až open kategória, 4x800m a k tomu 3x resp. 4x streľba podľa vekovej kategórie. Celkovým víťazom sa stáva ten, kto prvý prebehne cieľom a taktiež poradie dobehu určuje aj poradie v súťaži, ak sa však štartuje Gunderssenovou metódou. Pre prepočet na body jedna sekunda zodpovedá jednému bodu. A hranica 250 bodov za kombinovanú disciplínu je daná tabuľkou:

Kategória vzdialenosť čas na 250 bodov
Tabuľka vzdialeností a bodov pre kombinovanú disciplínu
Open (juniori +seniori) 5x600 m, 4xstreľba 13:20,0
U19 5x600 m, 4xstreľba 13:20,0
U17 4x600 m, 4xstreľba 10:30,0
U15 3x600 m, 3xstreľba 2:40,0