Dokumenty SZMP, zápisy, rozhodnutia

PrílohaVeľkosť
PDF icon Zápis z rokovania riadiaceho orgánu Rada SZMP č. 1/2016280.92 KB
PDF icon Zápis z rokovania riadiaceho orgánu Rada SZMP č. 2/2016272.93 KB
PDF icon Uznesenia mimoriadna konferencia SZMP 30.04.2016265.57 KB
PDF icon Zápis z rokovania riadiaceho orgánu Rada SZMP č. 3/2016216.79 KB
PDF icon Zápis z pracovného zasadnutia Rady SZMP č.4/2016165.05 KB
PDF icon Zápis z rokovania riadiaceho orgánu Rada SZMP č. 1/2017279.36 KB
PDF icon pozvanka_konferencia_2017.pdf179.84 KB
Súbor Rada č.1_17_pracovné zasadnutie.docx18.5 KB
PDF icon Hodnotiaca správa kontrolóra - Konferencia 2017268.7 KB
Súbor Konferencia_zapis_2017-2.docx25.46 KB
Súbor Uznesenie Konferencia SZMP 11.3.2017-1.docx14.54 KB
Súbor Zápis volebnej komisie o konaní volieb - Konferencia SZMP 201717.67 KB
PDF icon Rada č.2_17.pdf262.04 KB
Súbor Hlasovanie per_rollam.docx22.95 KB
Súbor Rada č.3_17.docx22.07 KB
PDF icon Uznesenie_mimkonferencia_2017.pdf181.43 KB
PDF icon Rada č.4_17.pdf309.44 KB
Súbor Rada č.5_17_rozšírené_ zasadnutie.docx18.57 KB
PDF icon Rada č.1_18.pdf304.42 KB
PDF icon pozvanka_konferencia_2018.pdf177.61 KB
Súbor Konferencia 2018 13.4. BB sprava predsedu.docx15.83 KB
PDF icon Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2017 C.pdf178.63 KB
PDF icon Uznesenie Konferencie SZMP 13.4.2018.pdf92.85 KB
PDF icon Konferencia_zapis_2018.pdf495.52 KB
Súbor Výročná správa_SZMP_2017.docx40.74 KB
Súbor Rada č.2_18.docx25.87 KB
PDF icon Uznesenie_mimkonferencia_2018.pdf181.62 KB
PDF icon Rada č.3_18.pdf242.97 KB
PDF icon pozvanka_mimoriadna_konferencia_2018.pdf174.74 KB
PDF icon Výročná správa_SZMP_2016_doplnenie.pdf669.36 KB
PDF icon Správa audítora_2016_ina skutočnosť.pdf1.42 MB
PDF icon Výročná správa_SZMP_2017_doplnenie.pdf680.36 KB
PDF icon Správa auditora_2017 ina skutocnost.pdf1.16 MB
PDF icon mimoriadna_konferencia_dec_2018_hlav_zapis.pdf425.39 KB
PDF icon mimoriadna_konferencia_dec_2018_hlav_uznesenia.pdf134.92 KB
Súbor Hlasovanie per_rollam.docx17.5 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č1_2019.pdf131.64 KB
PDF icon Rada č.1_19.pdf319.11 KB
Súbor Návratka_kandidáti.docx11.24 KB
Súbor Návratka_delegáti.docx13.57 KB
PDF icon Rokovací poriadok-1.pdf127.65 KB
PDF icon volebný poriadok_konferencia_2019.pdf127.66 KB
PDF icon pozvanka_konferencia_2019.pdf186.69 KB
PDF icon Konferencia_zapis_2019.pdf541.17 KB
PDF icon Uznesenie Konferencie SZMP_2019.pdf90.52 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č2_2019.pdf133.11 KB
PDF icon Rada č.2_19.pdf269.22 KB
PDF icon pozvanka_mimoriadna_konferencia_2019.pdf183.7 KB
Súbor Návratka_delegáti.docx13.26 KB
Súbor Návratka_kandidáti.docx11.61 KB
PDF icon Mimoriadna_Konferencia_zapis_2019.pdf474.14 KB
Súbor Uznesenie mimor. Konf. SZMP 29.6.19.docx14 KB
PDF icon Správa kontrolóra SZMP za rok 2018.pdf346.13 KB
PDF icon Výročná správa_SZMP_2018.pdf706.72 KB
Súbor pozvanka_RSZMP_č3_2019.docx115.6 KB
PDF icon Rada č.3_19.pdf241.67 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č1_2020.pdf115.98 KB
PDF icon Rada č.1_2020.pdf350.73 KB
Súbor pozvanka_konferencia_2020.docx115.88 KB
Súbor Návratka_delegáti.docx14.48 KB
Súbor pozvanka_RSZMP_č2_2020.docx115.9 KB
PDF icon Rada č.2_2020_zápis.pdf259.85 KB
PDF icon Správa o kontrolnej činnosti HKŠ 2019 H-23-min.pdf5.73 MB
Súbor pozvanka_konferencia_2020.docx117.45 KB
Súbor Konferencia_zapis_2020_Zv.docx37.29 KB
Súbor Uznesenie Konferencie SZMP_2020_Zv.docx119 KB
PDF icon Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2019.pdf161.58 KB
Súbor Rada č.1_2021_zápis.docx38.76 KB
PDF icon pozvanka_konferencia_2021.pdf194.04 KB
PDF icon Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2020.pdf392.78 KB
PDF icon Uznesenie Konferencie SZMP_2021_Va.pdf111.97 KB
PDF icon Konferencia_zapis_2021_Va.pdf345.69 KB
Súbor pozvanka_volebná_konferencia_2021.docx117.42 KB
Súbor Rokovací poriadok_volebná_konferencia2021.docx16.44 KB
Súbor volebný poriadok_konferencia_2021.docx19.17 KB
Súbor Návrh kandidátov do orgánv SZMP_Konferencia_18.9.2021.docx13.18 KB
Súbor Volebná_Konferencia_zapis_2021.docx29.75 KB
Súbor Voľby_zapis_2021.docx21.15 KB
Súbor uznesenie_volebná_konferencia_2021.docx117.12 KB
Súbor zápis_ustanovujúce zasadnutie Výkonnej Rady SZMP č.0_2021.docx26.97 KB
Súbor pozvanka_RSZMP_č1_2022.docx116.93 KB
PDF icon Rada č.1_2022_zápis.pdf304.69 KB
Súbor pozvanka_konferencia_2022.docx117.61 KB
PDF icon Uznesenie Konferencie SZMP_2022.pdf112.31 KB
PDF icon Konferencia_zapis_2022.pdf348.62 KB
PDF icon Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2021.pdf176.06 KB
PDF icon Výročná správa_SZMP_2021.pdf417.16 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č2_2022.pdf118.23 KB
PDF icon Rada č.2_2022_zápis.pdf219.25 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č3_2022.pdf116.47 KB
PDF icon Rada č.3_2022.pdf255.23 KB
PDF icon pozvanka_konferencia_2023.pdf207 KB
PDF icon Konferencia_zapis_2023.pdf346.37 KB
PDF icon Uznesenie z Konferencie SZMP_2023.pdf84.96 KB
PDF icon Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2022.pdf186 KB
PDF icon Výročná správa_SZMP_2022.pdf456.39 KB
Súbor pozvanka_RSZMP_č1_2023.docx116.95 KB
Súbor Rada č.1_2023_zápis.docx30.76 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č2_2023.pdf120.5 KB
PDF icon Rada č.2_2023_zápis.pdf223.97 KB
PDF icon pozvanka_RSZMP_č1_2024.pdf119.04 KB
Súbor Rada č.1_2024_zápis.docx34.49 KB
Súbor pozvanka_konferencia_2024.docx117.73 KB
Súbor Uznesenie z Konferencie SZMP_2024.docx119.42 KB
Súbor Konferencia_zapis_2024.docx31.11 KB
PDF icon Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2023.pdf175.06 KB
Súbor Výročná správa_SZMP_2023_PV.docx58.72 KB