ŠK Raja

Štatutár1: 
Mgr. Miroslava Doleželová
Štatutár2: 
Bc. Tomáš Doležel
Ulica: 
Poľná 139
PSČ: 
974 05
Mesto: 
Banská Bystrica
IČO: 
42307082
web: 
www.plaveckaskolaraja.com