ŠK Vega MP

Štatutár1: 
Dušan Poláček
Štatutár2: 
Matúš Stríž
Ulica: 
Horný dvor 31
PSČ: 
900 27
Mesto: 
Bernolákovo
IČO: 
31789781
web: 
nemá
Účet: 
nemá
Účet_dotácie: 
nemá
Predseda: 
Dušan Poláček st.
Číslo registrácie: 
VVS/1-900/90-13549-1