Športová diplomacia

Dr. Vladimír Miller, čestný člen SOŠV, mal milú povinnosť, odovzdať Mgr. Lucii Kršňákovej PhD, diplom o úspešnom absolvovaní študijného programu "Športová diplomacia" za školský rok 2018/2019 organizačne zabezpečovaného SOŠV. Veríme, že Lucia v našej medzinárodnej únii zúročí získané vedomosti v prospech SZMP.

Blahoželáme!