Gala večer k 25. výročiu existencie SOV.

V sobotu, 22.9.2018 sa konal gala večer k výročiu 25 rokov existencie SOV. Sme radi, že prezident našej medzinárodnej únie UIPM, p. Dr.h.c. Klaus Schormann prijal pozvanie SOV a zúčastnil sa na tomto podujatí. Samozrejme, že sme využili jeho prítomnosť aj na rokovania so zástupcami SZMP. Pán Schormann sa v sprievode nášho člena v technickej komisii UIPM, p. Dr. Vladimíra Millera a riaditeľa X- bionic sphere centra v Šamoríne - Čilistove, p. Dr. Juraja Baču, zúčastnil osobnej prehliadky tohto výnimočného športového centra.

Na rokovaniach so SZMP p. Schormann okrem iného povedal, že sa vždy cítil na Slovensku veľmi príjemne. Zaspomínal na juniorské MS, ktoré sme organizovali v Banskej Bystrici. Povedal, že sa vždy na Slovensku stretol s kompetentnými a príjemnými ľudmi okolo moderného päťboja, čoho dôkazom boli aj veľmi dobre zorganizované už spomenuté MSJ. Povzbudil nás, aby sme kandidovali na usporiadanie nejakého vrcholného podujatia v modernom päťboji a povedal, že našu kandidatúru rád podporí.

Záverom sa p. prezident poďakoval za príjemne strávené dni na Slovensku.