Jarná cena Banskej Bystrice - 1. kolo Slovenského pohára

V Banskej Bystrici začalo šermom prvé kolo Slovenského pohára moderných päťbojárov.Druhý deň preteky pokračovali plávaním, behom a kombinovanou disciplínou. V súťaži sa zúčastnilo takmer 60 pretekárov. Najmladšou bola štvorročná Ema Mateidesová.

Dátum: 
2015-04-18 07:00:00
Miesto_konania: 
Banská Bystrica
Fotky: