KŠZ SR

Konfederácia športových zväzov SR

členstvo SZMP v organizácii od r. 1993

www.sport-fed.sk