Konferencia SZMP

Dátum: 
14.03.2020 - 15:00
Miesto_konania: 
Banská Bystrica