Konferencia SZMP 2021

Rada SZMP rozhodla o termíne konania riadnej Konferencie SZMP. Konferencia SZMP sa bude konať dňa 16. júna 2021 a to v elektronickej podobe. Prístupy a spôsob hlasovania bude delegátom včas oznámený.

Rada SZMP súčasne rozhodla, že volebná Konferencia SZMP sa bude konať dňa 18. septembra 2021.