Oznam o konaní Konferencie SZMP

Rada SZMP podľa úlohy zo zápisu zasadnutia Rady SZMP č.2. zo dňa 17.05.2019, bodu 4. ods. b) a ods. c) tohto zápisu, zvoláva mimoriadnu Konferenciu SZMP podľa čl. 6. bod 6. , Stanov SZMP na deň 29. júna 2019, ktorá sa bude konať v Banskej Bystrici v priestoroch VŠC DUKLA na Hutnej ulici č.3. o 9:00 hod..

PrílohaVeľkosť
PDF icon pozvanka_mimoriadna_konferencia_2019.pdf183.7 KB