Oznam o konaní Konferencie SZMP

Slovenský zväz moderného päťboja oznamuje, že Konferencia v roku 2020 sa bude konať dňa 14. marca 2020 o 15:00 hod. v Banskej Bystrici v priestoroch VŠC DUKLA Banská Bystrica.