Oznam o konaní Konferencie SZMP

Slovenský zväz moderného päťboja Vám oznamuje, že riadna Konferencia SZMP pre rok 2020 sa bude konať dňa 25. júla 2020 od 10:00 hod. v Banskej Bystrici.