Oznam o konaní volebnej Konferencie SZMP

Na základe rozhodnutia Rady SZMP č. 1/2021 sa bude dňa 18.09.2021 o 16:00 hod. v Banskej Bystrici konať volebná Konferencia SZMP do orgánov SZMP.