PF 2017

Všetkým priaznivcom moderného päťboja prajeme úspešný rok 2017 v športovom aj v osobnom živote.