Pozor! Zmena termínu konania Konferencie SZMP.

Vzhľadom na opatrenia prijaté krízovým štábom pre prevenciu pred šírením koronavírusu, sa Konferencia SZMP plánovaná na 14.03.2020 nekoná!

Nový termín Konferencie SZMP je 18.04.2020 v Banskej Bystrici o 15:00 hod. v priestoroch VŠC DUKLA Banská Bystrica.