Róbert Molnár - 80!!!

V týchto dňoch sa dožíva pekného životnho jubilea, 80 rokov, bývalý úspešný atlét, reprezentant Československa na 3 km prekážok, ktorý sa neskôr, s jemu vlastným veľkým zanietením, upísal modernému päťboju. Ako vedúci tréner v Centre talentovanej mládeže pri vtedajšej Slávii SVŠT Bratislava v oddiely moderného päťboja priviedol k päťboju a vychoval viacerých úspešných mládežníckych reprezentantov ČSSR v modernom päťboji.

Veľa zdravia a ešte mnoho šťastných rokov Robo!