TJ Slávia STU Bratislava

Štatutár1: 
Prof. Juraj Bilčík CSc
Štatutár2: 
Vladimír Miller
Ulica: 
Májova 21
PSČ: 
850 05
Mesto: 
Bratislava
IČO: 
598640
web: 
nemá
Účet_dotácie: 
SK3931000000004110039342
Predseda: 
Prof. Juraj Bilčík CSc.