UIPM

Union Internationale de Pentathlon Moderne

počet členských krajín: 120

členstvo SZMP v organizácii od r. 1993

www.pentathlon.org