Usmernenia pre organizovanie podujatí v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

Začíname s návratom k organizovaniu domácich podujatí a v tejto súvislosti by sme chceli pomôcť organizátorom podujatí, ich účastníkom a predovšetkým chrániť nás všetkých, aby sme mohli aj naďalej robiť to, čo nás baví. Preto v prílohe nájdete všeobecné zásady a odporúčania pre organizátorov a účastníkov domácich podujatí. Mnoho športových úspechov a hlavne - buďme zdraví!