Všetko najlepšie a mnoho zdravia pán Docent!

5. októbra 2019 sa dožíva významného životného jubilea – 90 rokov – nestor slovenského moderného päťboja

 

                                      Doc. PhDr. Dušan JURSÍK, CSc.

 

Majster športu a bývalý československý reprezentant v tomto športovom odvetví, neskôr tréner, cez ruky ktorého prešli takmer všetky osobnosti slovenského moderného päťboja, počnúc Petrom Kurhajcom, Zoltánom Polákom, Dušanom Pospechom, končiac mladšou generáciou Jurajom Bilčíkom, Dušanom Poláčkom st. a ďalšími. Pôsobil ako tréner aj pri československej reprezentácii. Dlhé roky bol podpredsedom Československého a predsedom Slovenského zväzu moderného päťboja.

Pracovne dlhoročne pôsobil na Katedre teórie a didaktiky plávania FTVŠ UK, kde okrem praktickej výuky poslucháčov fakulty venoval sa aj teoretickej oblasti. Je autorom viacerých odborných publikácií, venovaných  problematike základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku a metodických listov pre potreby moderného päťboja. Taktiež bol vedúcim diplomových prác študentov špecializácie moderného päťboja.