Volebná Konferencia SZMP

Volebná Konferencia do orgánov SZMP na funkčné obdobie 2022 - 2025, ktorá sa konala dňa 18. septembra 2021 v Banskej Bystrici, zvolila za predsedu SZMP p. Dušan Poláčka ml.. Výkonná Rada SZMP bude v tomto funkčnom období pracovať v 7 člennom zložení. Do výkonnej Rady SZMP boli zvolení - p. Dušan Poláček ml. (predseda), p. Vladimír Miller (medzinárodná komisia), p. Lucia Kršňáková (komisia pre tlač a médiá), p. Miroslava Doleželová (komisia mládeže), p. Vladimír Rengevič (IT a technická komisia), p. Tomáš Doležel (komisia mládeže a rozvoja MP), p. Ronald Chabreček (zástupca pretekárov).

Kontrolórom SZMP je p. Ivan Boledovič.

Konferencia nezvolila športového riaditeľa a jedného člena kontrolno - revíznej komisie. Doplňujúce voľby sa uskutočnia do 01.12.2021.