Začíname obnovovať svoj športový život a súťaže.

Rada Slovenského zväzu moderného päťboja na svojom zasadnutí rozhodla o obnovení domácich súťaží a reprezentačných akcií. Nový kalendár podujatí sa nachádza v prílohe. Záverom chceme poďakovať všetkým za spoluprácu a zodpovednosť s ktorou sme úspešne zvládli toto nepríjemné obdobie.

Mnoho športových úspechov!

Rada SZMP