Zomrel doc. Dušan Jursík CSc.

Včera, 21.9.2020, nás zastihla smutná správa. Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel pán doc. Dušan Jursík CSc. "Pán Docent", ako sme ho všetci familiárne volali, bol pred viac ako 60 rokmi jedným zo zakladateľov moderného päťboja na Slovensku. Neúnavne pracoval na rozvoji moderného päťboja na Slovensku či už ako funkcionár, bol dlhoročným predsedom Slovenského zväzu moderného päťboja, ale najmä ako tréner moderného päťboja a aj ako pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Vychoval mnohých reprezentantov Československa a najmä pri svojej pedagogickej činnosti viacerých trénerov moderného päťboja, z ktorých mnohí úspešne pôsobili, alebo v súčasnosti aj pôsobia v modernom päťboji. Za svoje dlhoročné pôsobenie v modernom päťboji bol zvolený za čestného predsedu Slovenského zväzu moderného päťboja.

Česť jeho pamiatke!