Usmernenie pre tréning na základe prijatých opatrení ÚVZ SR Prilepený v zozname

Vážení tréneri a športovci,

v prílohe Vám poskytujeme znenie Usmernenia k opatreniam ÚVZ SR k tréningu a využívaniu športovísk.

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie opatrení a najmä o dôkladnú evidenciu osôb zúčastnených na tréningovom procese, ako aj na dodržiavanie všetkých potrebných hygienických opatrení.

Ďakujeme.

Prijaté opatrenia k činnosti SZMP Prilepený v zozname

Vážení zástupcovia klubov a oddielov MP pri SZMP,

V súvislosti s platnými prijatými opatreniami krízových štábov na zamedzene širenia sa koronavírusu Rada SZMP dohodla nasledovné opatrenia k činnosti SZMP, ktoré sa nachádzajú v prílohe.

Venujte prosím pozornosť prílohe!

Ďakujeme,

Rada SZMP

Usmernenie a odporúčania pre šport. Prilepený v zozname

Vážená členská základňa SZMP.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo usmernenie a odporúčania pre vykonávanie športovej činnosti v tejto komplikovanej dobe. Venujte prosím pozornosť prílohe k tomuto textu a prosíme Vás, aby ste sa riadili usmernením a odporúčaniami uvedenými v texte a hlavne rešpektovali nariadenia prijaté krízovým štábom SR, ako aj krízovými štábmi príslušných regiónov v ktorých športovú činnosť vykonávate.

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup k opatreniam a prajeme, aby ste toto obdobie prešli v zdraví a bez vážnejších problémov.

Pozor! Zmena termínu konania Konferencie SZMP. Prilepený v zozname

Vzhľadom na opatrenia prijaté krízovým štábom pre prevenciu pred šírením koronavírusu, sa Konferencia SZMP plánovaná na 14.03.2020 nekoná!

Nový termín Konferencie SZMP je 18.04.2020 v Banskej Bystrici o 15:00 hod. v priestoroch VŠC DUKLA Banská Bystrica.

1. kolo slovenského pohára Prilepený v zozname

mar
04

SZMP sa pripája k preventívnym opatreniam vlády SR a príslušných orgánov štátnej správy ohľadom šírenia chrípkovej nákazy.

Na tomto základe, presúvame 1. kolo Slovenského pohára z termínu 13.-14.3.2020 na termín 17.-18.4.2020.

Dátum: 
piatok, 17. apríl 2020 - 17:00 to sobota, 18. apríl 2020 - 13:30
Miesto_konania: 
Banská Bystrica
Posted By vlado čítať ďalej

Testy RD Prilepený v zozname

mar
04

V Banskej Bystrici sa konali testy reprezentačných družstiev. Plávanie prebehlo na štiavničkách, potom sme sa presunuli do haly športového gymnázia kde kandidáti RD predviedli laserrun.

Dátum: 
sobota, 22. február 2020 - 21:15
Výsledky: 
Miesto_konania: 
Banská Bystrica
Posted By vlado čítať ďalej

Oznam o konaní Konferencie SZMP Prilepený v zozname

Slovenský zväz moderného päťboja oznamuje, že Konferencia v roku 2020 sa bude konať dňa 14. marca 2020 o 15:00 hod. v Banskej Bystrici v priestoroch VŠC DUKLA Banská Bystrica.

Športová diplomacia Prilepený v zozname

Dr. Vladimír Miller, čestný člen SOŠV, mal milú povinnosť, odovzdať Mgr. Lucii Kršňákovej PhD, diplom o úspešnom absolvovaní študijného programu "Športová diplomacia" za školský rok 2018/2019 organizačne zabezpečovaného SOŠV. Veríme, že Lucia v našej medzinárodnej únii zúročí získané vedomosti v prospech SZMP.

Blahoželáme!

 

Zomrel Juraj Fišer Prilepený v zozname

Päťbojári, žiaľ znovu Vás musím zarmútiť správou, ktoré sa mi v tomto roku už píšu veľmi, veľmi ťažko. Je toho akosi priveľa.

Vo veku 42 rokov nás náhle opustil  "Ďuri" Fišer. Úspešný bývalý päťbojár a reprezentant v modernom päťboji a neskôr aj v šerme, "Fiši" ako sme ho volali, chalan so svojským humorom nás, päťbojárov, už nerozosmeje, zostane už len navždy v našich spomienkách.

Posledná rozlúčka s "Fišim" bude dňa 27.12.2019 od 10:30 v rímskokatolíckom kostole v Dunajskej Lužnej.

Česť jeho pamiatke!

Finále slovenského pohára Prilepený v zozname

nov
10

Netypicky v nedeľu prebehlo finále Slovenského pohára 2019 v Banskej Bystrici. Za účasti 79 pretekárov sme videli kvalitné výkony. Začalo sa o 11.00 plávaním na krytej plavárni na Štiavničkách. Potom sme sa presunuli do športovej haly gymnázia kde prebehla strelba, laser run aj bežecké zápolenia mladších kategórií. Kompletné výsledky tohtoročného slovenského pohára prinesieme spolu s fotkami z podujatia v krátkej dobe.

Dátum: 
sobota, 9. november 2019 - 9:00
Výsledky: 
Miesto_konania: 
Banská Bystrica
Posted By vlado čítať ďalej

Stránky

Odoberať www.pentathlon.sk RSS