Športový klub ALFA SPORT

Štatutár1: 
Ing. Milan Malátek, CSc.
Ulica: 
Račianska 35
PSČ: 
831 02
Mesto: 
Bratislava
IČO: 
30815606
web: 
nemá
Účet: 
SK0856000000008426747001
Účet_dotácie: 
nemá
Predseda: 
Ing. Milan Malátek PhD
Dokumenty klubu: