Usmernenie a odporúčania pre šport.

Vážená členská základňa SZMP.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo usmernenie a odporúčania pre vykonávanie športovej činnosti v tejto komplikovanej dobe. Venujte prosím pozornosť prílohe k tomuto textu a prosíme Vás, aby ste sa riadili usmernením a odporúčaniami uvedenými v texte a hlavne rešpektovali nariadenia prijaté krízovým štábom SR, ako aj krízovými štábmi príslušných regiónov v ktorých športovú činnosť vykonávate.

Ďakujeme Vám za zodpovedný prístup k opatreniam a prajeme, aby ste toto obdobie prešli v zdraví a bez vážnejších problémov.

S pozdravom

Vedenie SZMP

PrílohaVeľkosť
Súbor Usmernenie Ministerstva školstva.docx15.76 KB