Usmernenie pre tréning na základe prijatých opatrení ÚVZ SR

Vážení tréneri a športovci,

v prílohe Vám poskytujeme znenie Usmernenia k opatreniam ÚVZ SR k tréningu a využívaniu športovísk.

Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie opatrení a najmä o dôkladnú evidenciu osôb zúčastnených na tréningovom procese, ako aj na dodržiavanie všetkých potrebných hygienických opatrení.

Ďakujeme.