Kalendár SZMP

Dátum Propozície Výsledky
Testy kandidátov RD 11.03.2023 Banská Bystrica PDF icon SZMP 2023 Testy repre 11 3 BB.pdf
1. kolo slovenského pohára, M-SR U11,19 15.04.2023 Banská Bystrica
2. kolo slovenského pohára, M-SR U13, Jun 20.05.2023 Banská Bystrica
3. kolo slovenského pohára, M-SR U15, Sen 17.06.2023 Banská Bystrica
4. kolo slovenského pohára 23.09.2023 Banská Bystrica
5. kolo slovenského pohára, M-SR U17, 24 21.10.2023 Banská Bystrica
Finále Slovenského pohára 2023 04.11.2023 Banská Bystrica